Personvern

For å kunne handle på vår nettbutikk eller ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet, må du gi samtykke til at vi lagrer dine kontaktopplysninger.

Dersom du ønsker det, kan du får utlevert eller slettet disse, gjennom å bruke skjemaene under.

Please identify yourself via e-mail